📌Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep
(ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.1ก)
.
.
เครดิตผู้จัดทำ: คุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ

ทิ้งคำตอบไว้